Hyllsystem Excellens


Excellens hyllsystem lämpar sig för alla typer av butiker och/ eller lager. Systemet är konstruerat för att klara högre vikter än det traditionella bassystemet. Excellens monteras snabbt och enkelt med önskat antal hyllor per sektion. Utöver standardhyllor i tråd finns även ett plåtinlägg för att skapa en helt plan yta.