Säkerhet


Vårt varularm fungerar fristående som både sändare och mottagare. Det innebär att systemet larmar på båda sidor om bågen då den känner av larmbricka/etikett som passerar på väg förbi. Enkla larmbågar till alla typer av butiker.