No.619 Shanghai Road
Haibin Industrial Park
Huangdao District
Qingdao, China

+86-532-8615836


LI ZHANG

CEO

+86-18669823081


HUIFANG ZHANG

HEAD OF
CONSTRUCTION
+86-15064878996


JOSSIE WANG

SALES SUPPORT

+86-13012469793